PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Boris Grgić, Đakovo – 091 3815 084

boris.grgicdjk@gmail.com

TAJNIK  DRUŠTVA

Tomislav Brataljenović, 092 3919 786

tole1979@hotmail.com

Vođa uzgoja

Zrinko Dujmović, dr.vet.med. Otona Ivekovića 45, Đakovo 098/439-970

zrinkodujmovic@gmail.com

Referent za tetoviranje

Mario Filić, Bana Josipa Jelačića 17, Đakovački Selci, 098/707-423

filicm@net.hr

KINOLOŠKI CENTAR ĐAKOVO Zvečaj II bb

Kontakt adresa: KD ĐAKOVO, Tomislav Brataljenović,

Brana 1a Đakovački Selci, 31400 Đakovo,

kddjakovo@gmail.com

IBAN HR6525000091102050907

OIB: 84391268372

Sastanci kinološkog društva svake srijede u 20:00 sati u prostorijama K.D. Đakovo